Uitvoering van de visie

Onderzoek & Ontwikkeling

Sinds het idee om in 2014 een installatie te ontwikkelen die elektriciteit produceert met behulp van drijfvermogen in water, werkt ons team aan de implementatie van deze visie. In talloze benaderingen en experimenten en in ruil met industrie en wetenschap is nu een product gecreëerd dat de markt voor energieproductie permanent ten goede zal veranderen.

Energy Towers zet een innovatieve mijlpaal in duurzame elektriciteitsproductie met een unique selling point. Energy Towers kunnen bijna overal worden gebouwd. Ze dragen bij aan de voorzieningszekerheid van de bevolking in een mate die alleen fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie, gas of kernenergie tot nu toe hebben kunnen doen.