FAQ2022-05-25T14:53:43+02:00

Vragen? – Geen probleem!

Hier zijn de antwoorden

Zijn er omgevingsfactoren en effecten op de natuur?2022-05-30T16:04:18+02:00

Energy Towers zijn stil en storen mensen of dieren niet. Ook op het gebied van landgebruik verstoren de Energy Towers de natuur minder dan windenergie en fotovoltaïsche energie. Ook vormen EnergyTowers geen enkel gevaar, aangezien de systemen zijn gebouwd zonder milieubelastende materialen. In dit opzicht zijn er geen problemen met verwijderingskwesties, zoals bij de ontmanteling van windturbines of fotovoltaïsche installaties.

Wordt stroom met Energy Towers goedkoper?2022-03-21T12:18:04+01:00

Elektriciteitsopwekking wordt goedkoper. De groene stroom van Energy Towers is goedkoper dan de nu geproduceerde grijze stroom zonder subsidie.

Wat is het huidige belang van Energy Towers?2022-03-31T17:22:08+02:00

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan dwingen ons op veel gebieden tot heroverweging. De noodzaak om CO2 te vermijden leidde tot het maatschappelijk noodzakelijke en politiek gemaakte besluit om fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uit te faseren. Gekoppeld aan het uitfaseren van kernenergie ontstaat er een probleem dat bijna onoplosbaar lijkt. Hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en fotovoltaïsche energie zijn vluchtig omdat ze afhankelijk zijn van meteorologische invloeden (in dit geval windsnelheden en zonne-intensiteit) en daarom niet het basislastvermogen hebben dat absoluut noodzakelijk is voor een veilige energievoorziening. Opslagtechnologieën met de benodigde capaciteiten zijn nog niet ontwikkeld of zijn gekoppeld aan geografische omstandigheden, zoals pompcentrales. Om dus een economie storingsvrij van klimaatneutrale energie te kunnen voorzien, heb je een vorm van energieopwekking nodig die het hele jaar door 24/7 energie kan opwekken, ongeacht weers- of andere externe omstandigheden. We hebben dit probleem opgelost. Ons doel is om precies deze energievoorziening te waarborgen.

Wat is de levensduur van Energy Towers?2022-03-21T12:12:30+01:00

De levensduur van EnergyTowers is vele decennia. Het onderhoud van Energy Towers is eenvoudig omdat het gebruik maakt van standaard onderdelen en bestaande productietechnieken. Hierdoor is de bedrijfszekerheid zeer hoog. Energy Towers worden gemonitord zodat potentiële problemen direct gemeld en opgelost kunnen worden.

Waarom Energy Towers als er ook windmolens zijn?2022-05-25T14:44:33+02:00

Een jaar heeft 8.760 uur. Windturbines produceren gemiddeld zo’n 2.500 uur elektriciteit per jaar, het waait immers niet altijd. Daarnaast moeten ze gebouwd worden op blootgestelde plaatsen waar meteorologisch bewijs heeft uitgewezen dat er voldoende wind is. Deze plekken zijn altijd van ver zichtbaar. Energy Towers zijn windonafhankelijk, je kunt ze bouwen waar de elektriciteit nodig is en ze produceren meer dan 8.000 uur per jaar, dat is drie tot vier keer langer dan een windturbine.

Waar kan ik Energy Towers mee vergelijken?2022-05-25T14:45:54+02:00

Energy Towers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. 1 MWh is de kleinste eenheid, 3 MWh is vergelijkbaar met windturbines die langs de snelwegen staan. 5 MW per uur zijn de grootste en komen bij volle belasting bijna overeen met de grootste windturbines langs de kust.

Hoeveel vermogen is 1MW per uur?2022-03-21T12:04:36+01:00

1MWh is 1.000KW per uur. Een gemiddeld 4-persoons huishouden verbruikt ongeveer 4.200 kW per jaar. Energy Towers produceert meer dan 8.000 uur per jaar elektriciteit. Energy Towers, met een vermogen van 1 MW, levert dus 8.000.000 (miljoen) KW per jaar. Dat zijn zo’n 2.000 huishoudens die daardoor van stroom worden voorzien.

Hoe ziet de wereld eruit met Energy Towers?2022-05-30T16:04:34+02:00

Klimaatneutrale stroom, altijd beschikbaar, decentraal – bijna overal ter wereld inzetbaar, in alle benodigde hoeveelheden, zonder gevaar voor mens of milieu, betaalbaar. We kunnen afscheid nemen van fossiele back-upoplossingen. Evenzo wordt de hernieuwde discussie over het verdere gebruik van kernenergie overbodig. Maar ook voor andere delen van de wereld, waar nog veel mensen geen toegang hebben tot elektrische energie, betekent deze technologie een ommezwaai naar betere leefomstandigheden. Alleen al in Afrika bezuiden de Sahara leven ongeveer 860 miljoen mensen zonder toegang tot elektrische energie. Onze wereld zou eerlijker zijn en andere behoeften kunnen aanzienlijk worden verbeterd door toegang tot elektriciteit, niet alleen omdat we de klok rond klimaatneutraal kunnen produceren, maar omdat deze technologie ook bijna overal decentraal kan worden gebruikt en betaalbaar is. Toegang tot energie is immers een voorwaarde voor welvaart en betere levensomstandigheden. Er kunnen zich gezonde nationale economieën ontwikkelen, de landbouwproductiviteit stijgt door de mogelijkheden van verdere verwerking en koeling, scholen en ziekenhuizen kunnen worden geëxploiteerd, banen worden gecreëerd, oorzaken van vlucht worden vermeden op de plaats van herkomst, aangezien deze voornamelijk voortkomen uit armoede en gebrek aan vooruitzichten. De afhankelijkheid van gas- en olieleveranciers zou afnemen en de concurrentie is niet afhankelijk van slechts een paar spelers. We schrijven het volgende hoofdstuk in energieopwekking!