Hoe werkt het

Innovatieve technologie gebaseerd op de wet van Archimedes!

De werking van Energy Towers is gebaseerd op twee natuurkundige wetten

De wet van Archimedes houdt in dat wanneer een voorwerp in vloeistof wordt ondergedompeld, dat voorwerp een opwaartse kracht ondervindt, die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. Bij Energy Towers is dat voorwerp een cilinder met een diameter van 80 cm en een lengte van 120 cm.
De wet van de communicerende vaten is een regel die aangeeft dat in open vloeistofreservoirs, die onderling onder het vloeistofniveau zijn verbonden, het vloeistofpeil in alle reservoirs even hoog staat. Bij Energy Towers is deze vloeistof water en doordat de twee torens met elkaar zijn verbonden, blijft de waterkolom in beide torens altijd gelijk.

Het proces

Via een sluis worden cilinders in de toren geduwd. Als er een cilinder in de sluis zit, wordt de sluis gevuld met water zodat de druk in de sluis en in de kolom gelijk is. Door de wet van de communicerende vaten is er geen weerstand om de cilinder in de toren te duwen. De cilinder wordt opgevangen door een arm. Deze arm zit vast aan een ketting. Door de opwaartse kracht gaat de ketting draaien. Zo wordt er elke 6 seconden een nieuwe cilinder door de sluis in de toren geduwd. Dit is een continu proces. De ketting blijft dus draaien en laat zo via tandwielen 2 assen draaien. Die assen zijn van de generatoren die de stroom leveren. De energie die nodig is om de cilinder door de sluis in de toren te duwen, noemen we de aandrijving. Deze aandrijving werkt dankzij waterdruk en eventuele toevoeging van warmte. Restwarmte van een fabriek zou hiervoor gebruikt kunnen worden. De aandrijving is dus hybride, maar wel fossielvrij en dus 100% groen. De druk die hierdoor ontstaat wordt gebruikt om de aandrijfzuiger in beweging te zetten, zodat de cilinder, door de sluis, weer opnieuw in de toren geduwd kan worden.