Energy Towers zijn stil en storen mensen of dieren niet. Ook op het gebied van landgebruik verstoren de Energy Towers de natuur minder dan windenergie en fotovoltaïsche energie. Ook vormen EnergyTowers geen enkel gevaar, aangezien de systemen zijn gebouwd zonder milieubelastende materialen. In dit opzicht zijn er geen problemen met verwijderingskwesties, zoals bij de ontmanteling van windturbines of fotovoltaïsche installaties.