Elektriciteitsopwekking wordt goedkoper. De groene stroom van Energy Towers is goedkoper dan de nu geproduceerde grijze stroom zonder subsidie.