Klimaatverandering en de gevolgen daarvan dwingen ons op veel gebieden tot heroverweging. De noodzaak om CO2 te vermijden leidde tot het maatschappelijk noodzakelijke en politiek gemaakte besluit om fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uit te faseren. Gekoppeld aan het uitfaseren van kernenergie ontstaat er een probleem dat bijna onoplosbaar lijkt. Hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en fotovoltaïsche energie zijn vluchtig omdat ze afhankelijk zijn van meteorologische invloeden (in dit geval windsnelheden en zonne-intensiteit) en daarom niet het basislastvermogen hebben dat absoluut noodzakelijk is voor een veilige energievoorziening. Opslagtechnologieën met de benodigde capaciteiten zijn nog niet ontwikkeld of zijn gekoppeld aan geografische omstandigheden, zoals pompcentrales. Om dus een economie storingsvrij van klimaatneutrale energie te kunnen voorzien, heb je een vorm van energieopwekking nodig die het hele jaar door 24/7 energie kan opwekken, ongeacht weers- of andere externe omstandigheden. We hebben dit probleem opgelost. Ons doel is om precies deze energievoorziening te waarborgen.