Klimaatneutrale stroom, altijd beschikbaar, decentraal – bijna overal ter wereld inzetbaar, in alle benodigde hoeveelheden, zonder gevaar voor mens of milieu, betaalbaar. We kunnen afscheid nemen van fossiele back-upoplossingen. Evenzo wordt de hernieuwde discussie over het verdere gebruik van kernenergie overbodig. Maar ook voor andere delen van de wereld, waar nog veel mensen geen toegang hebben tot elektrische energie, betekent deze technologie een ommezwaai naar betere leefomstandigheden. Alleen al in Afrika bezuiden de Sahara leven ongeveer 860 miljoen mensen zonder toegang tot elektrische energie. Onze wereld zou eerlijker zijn en andere behoeften kunnen aanzienlijk worden verbeterd door toegang tot elektriciteit, niet alleen omdat we de klok rond klimaatneutraal kunnen produceren, maar omdat deze technologie ook bijna overal decentraal kan worden gebruikt en betaalbaar is. Toegang tot energie is immers een voorwaarde voor welvaart en betere levensomstandigheden. Er kunnen zich gezonde nationale economieën ontwikkelen, de landbouwproductiviteit stijgt door de mogelijkheden van verdere verwerking en koeling, scholen en ziekenhuizen kunnen worden geëxploiteerd, banen worden gecreëerd, oorzaken van vlucht worden vermeden op de plaats van herkomst, aangezien deze voornamelijk voortkomen uit armoede en gebrek aan vooruitzichten. De afhankelijkheid van gas- en olieleveranciers zou afnemen en de concurrentie is niet afhankelijk van slechts een paar spelers. We schrijven het volgende hoofdstuk in energieopwekking!